Shape


Wat is Shape?

Shape is een leefstijlproject dat bedoeld is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die te kampen hebben met overgewicht.

 

In samenwerking met de drie grote onderwijs campussen in Venlo en VIA VVV heeft het sportbedrijf gemeente Venlo een aantrekkelijk programma opgezet voor deze jongeren. Dit programma wordt sinds 2015 ook gedaan in Roermond, waarbij wordt samengewerkt met vier scholen voor voortgezet onderwijs in Roermond en de partners binnen JOGG Roermond (zie JOGG Roermond). Het programma in Roermond is gebaseerd op de leefstijlinterventie RealFit.


Het project

Het project duurt 13 weken en is bedoeld voor zowel de leerling als hun ouder(s). Leefstijlverandering, voeding en sport en bewegen zijn de drie thema’s die centraal staan tijdens het project. Niet alleen de leerlingen maar ook hun ouders dienen gemotiveerd te zijn.


Er zijn twee lesmomenten per week. Het eerste moment is een sportmoment van een uur waarin intensief gesport wordt in groepsverband. De sportlessen worden gegeven volgens het tegenwoordig populaire Bootcamp principe. Binnen deze Bootcamp lessen wordt jongeren geleerd om door te zetten en verkrijgen ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld!

 

Het tweede moment is een gecombineerde les van een uur waarin een bepaald thema centraal staat, zoals voeding of leefstijl en een uur sport. Ook de ouders worden uitgenodigd tijdens een drietal leefstijllessen.


Locatie

De cursus wordt uitgevoerd op verschillende locaties in Venlo en in Roermond.

Voor meer informatie kunt u terecht bij via@vvv-venlo.nl


 

VVV-Venlo