(be)Wegen naar Werk

Passie, saamhorigheid, respect, professionaliteit en ambitie! Deze kernwaarden van VVV-Venlo en topsport staan centraal in het VIA VVV project (be)Wegen naar Werk.

Het doel is werk.. het middel is sport. Enerzijds door actief de positieve effecten van sportbeoefening te beleven en anderzijds door de kernwaarden van sport te koppelen aan werknemersvaardigheden.

Deelnemers krijgen aan de hand van voorbeelden van VVV-Venlo inzicht in hun eigen kernwaarden, houdingen, vaardigheden en gedrag. Het einddoel is om deelnemers te laten ervaren welke vaardigheden in het bedrijfsleven gevraagd worden en te laten voelen in hoeverre hun eigen vaardigheden daaraan voldoen.

Na een training van 12 weken gaan trainers van VVV-Venlo samen met jobhunters van een re-integratiebureau van start om deelnemers te plaatsen bij zowel partners van VVV-Venlo als andere bedrijven. In de tussentijd blijven de deelnemers sporten en zoeken we werkervaringsplekken.

Voor partners uit het bedrijvennetwerk van VVV-Venlo hebben deze potentiŽle werknemers als voordeel dat zij kunnen functioneren vanuit de kernwaarden van VVV-Venlo die zowel de werkgever als werknemer onderschrijven; een logische match.

Deelnemers aan (be)Wegen naar Werk worden door het UWV of de gemeente voorgedragen.

(be)Wegen naar Werk is een project ontwikkeld door VIA VVV i.s.m. SportPrinciples en USG Restart. Het UWV maakt (be)Wegen naar Werk mogelijk.

VVV-Venlo