SportMpower Junior

SportMpower Junior is een project voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen in Venlo. De leerlingen krijgen 10 weken lang de mogelijkheid om binnen de inspirerende topsportomgeving van Seacon Stadion De Koel te werken aan allerlei opdrachten en (beweeg-) activiteiten die bedoeld zijn om hen in hun sociale redzaamheid te versterken en om stappen te zetten richting een gezonde(re) leefstijl. De deelnemers worden begeleid door enthousiaste trainers/begeleiders en de voetballers van VVV-Venlo zijn de rolmodellen!

VVV-Venlo